Juiste Toepassing Borstelsoort


We leveren een 3 tal soorten bezems in 3 verschillende kleuren met elk verschillende eigenschappen. We kunnen deze borstels leveren op onze driehoeks- en blokborstels. Kijk op onderstaande uitleg welke borstel past bij uw toepassing:

Blauwe bezem

Met deze bezem kunt u elk type kunstgras vegen en deze wordt veel ingezet bij voetbalvelden. De bezem heeft een zogenaamde holle bezetting waardoor hij nooit infill ( zand, rubber ) meeneemt, ook niet onder natte omstandigheden. De diameter van de haren is 3 mm en zichtbare lengte is 12,5 cm.

De blauwe bezem is een stugge bezem die het zand of rubber diep los haalt en de kunstgrasvezel weer lift (dus tegengaan van liggende vezels). Het frame is voorzien van 3 bezemelement van elk 150 cm lang (ook werkbreedte).

Gele bezem tennis, korfbal en hockey

Voor zand ingestrooide velden gebruiken we een gele bezem, deze bezem wordt vaak ingezet bij tennis, korfbal en hockeyvelden. De gele bezem is minder agressief dan de blauwe bezem en heeft meer dunnere haren van 2,2 mm in doorsmede welke 12,5 cm lang zijn.

De Gele bezem is voorzien van 3 bezemelementen van elk 150 cm lang (ook werkbreedte). Bezem heeft een hogere bezetting dan de blauwe bezem maar een dunnere inplant (2,2 mm dik).

Gele bezem tennis

Voor tennisbanen met keramisch zand gebruiken we een wat lichtere bezem dan de gele en blauwe driehoeksbezem, omdat het zand hier op de kunstgrasmat ligt en deze bewerking dus minder agressief is.

Het gaat hier dan ook vooral om de zandverdeling, terwijl de gele en blauwe driehoeksbezem meer tegen alg en mosvorming zijn.

De bezem is voorzien van 3 bezemelementen van elk 150 cm lang (ook werkbreedte). maar de bezem haren zijn slechts 7 cm lang en de haardikte is 1,8 mm

Bij tennisbanen met keramisch zand zetten we vaak ook een blauwe bezem bij om alg en mos tegen te gaan ( bijv. 1 x per 4 weken mee vegen )

Rubberinsleepmat

Voor al deze bezems geldt dat er nagesleept moet worden met een rubberinsleepmat om de veegsporen weer weg te werken en een mooi resultaat achter te laten.